Chuyển giới ở VN: Luật pháp công nhận nhưng ước nguyện chưa thành

Chuyển giới ở VN: Luật pháp công nhận nhưng ước nguyện chưa thành
 - Quốc hội VN vừa thông qua luật dân sự thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính. Cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới-LGBT cùng ...