Clip: Cuộc sống của những bạn trẻ chuyển giới ở Việt Nam như thế nào?

Clip: Cuộc sống của những bạn trẻ chuyển giới ở Việt Nam như thế nào?
 - Là nhóm gặp nhiều sự kỳ thị nhất tại trường lớp trong cộng đồng LGBT, chuyện những người chuyển giới nữ phải dở dang việc học từ cấp 2, cấp 3 ...