Có 46 đứa con nhờ 'tích cực' hiến tinh trùng

Có 46 đứa con nhờ 'tích cực' hiến tinh trùng
 - ông nói, đồng thời khẳng định ông không nhận bất kỳ một khoản tiền đền bù nào từ những người được nhận tình trùng, một việc bị xem là trái pháp ...