Giữ bình tĩnh và chế ngự căng thẳng

Giữ bình tĩnh và chế ngự căng thẳng
 - Hãy viết ra một kế hoạch và những điều cần thiết để đạt được mục tiêu đó, đồng thời dự đoán những tình huống căng thẳng có thể tránh được.