Góc tối tuổi thơ của 9x luôn phải sống cuộc sống của 2 người

Góc tối tuổi thơ của 9x luôn phải sống cuộc sống của 2 người
 - Chính vì không có kiến thức, cũng như thông tin hồi ấy về cộng đồng LGBT - song tính, đồng tính, chuyển giới, quá ít khiến Trần Anh luôn nghĩ mình bị ...