Hồ Vĩnh Khoa mạnh mẽ truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBT

Hồ Vĩnh Khoa mạnh mẽ truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBT
 - Tại buổi hội thảo đặc biệt lần đầu được tổ chức dành riêng cho cộng đồng những người thuộc giới tính thứ ba (LGBT) tại Nha Trang, Thảo Trang và ...