Hoang mang giới tính của chính mình

Hoang mang giới tính của chính mình
 - Người song tính trở thành một nhóm trong cộng đồng LGBT và là số ít trong xã hội. Bản thân người song tính không biết “dán nhãn” giới tính cho mình ...