Học trò trong góc khuất cô độc: Cần một 'ngôi trường cầu vồng'

Học trò trong góc khuất cô độc: Cần một 'ngôi trường cầu vồng'
 - Cần Thơ, đã có những hoạt động tích cực tạo lòng tin cho nhóm HS thuộc LGBT trong trường. Ông tạo điều kiện cho HS được sống đúng với giới tính ...