Hôn nhân đồng giới' được tìm kiếm nhiều trên Google trong 2015

Hôn nhân đồng giới' được tìm kiếm nhiều trên Google trong 2015
 - Năm 2015 đã chứng kiến nhiều sự kiện mang tính lịch sử của cộng đồng LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới). Nổi bật nhất, có thể kể đến việc ...