HRW hoan nghênh Việt Nam thông qua luật về quyền của người LGBT

HRW hoan nghênh Việt Nam thông qua luật về quyền của người LGBT
 - Ông Boris Dittrich, Giám đốc vận động chương trình Quyền của người đồng tính luyến ái nam, nữ, song tính luyến ái và người chuyển giới tính -LGBT ...