Điều không phải ai cũng biết về Nguyễn Ngọc Thạch?

Điều không phải ai cũng biết về Nguyễn Ngọc Thạch?
 - Ngay khi bước chân vào giới sáng tác, Nguyễn Ngọc Thạch đã không ngại cho mọi người biết mình là một thành viên của cộng đồng LGBT, thậm chí ...