Không khóc vì chuyển giới

Không khóc vì chuyển giới
 - Mới ngày nào 6 năm trước, iSee- cơ quan mới nhưng tìm được nhiều dự án nước ngoài về LGBT (cộng đồng những người đồng tính nữ, đồng tính ...