Lây HIV Trong Giới Đồng Tính Đàn Ông Da Đen Không Tăng

Lây HIV Trong Giới Đồng Tính Đàn Ông Da Đen Không Tăng
 - Sau cùng, các lây nhiễm HIV mới trong giới đồng tính của đàn ông da đen đã ngưng tăng, theo xác nhận của các viên chức y tế – nhìn ...