Liên hoan nghệ thuật dành riêng cho cộng đồng LGBT

Liên hoan nghệ thuật dành riêng cho cộng đồng LGBT
 - Từ ngày 9.12.2015 đến 3.1.2016, một liên hoan nghệ thuật đặc biệt dành riêng cho cộng đồng LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới) sẽ được ...