Miss Beauty 2015: "Tôi muốn người chuyển giới bước ra ánh sáng một cách tự hào nhất"

Miss Beauty 2015: "Tôi muốn người chuyển giới bước ra ánh sáng một cách tự hào nhất"
 - Một điều rất lạ đó là Hy Sa B hầu như có rất ít bạn bè trong cộng đồng LGBT, cô không sinh hoạt chung, ít tham gia các hoạt động trong cộng đồng, ...