Mùa Noel thắp sáng niềm tin cho trẻ em nghèo

Mùa Noel thắp sáng niềm tin cho trẻ em nghèo
 - Noel đồng thời tham gi các hoạt động từ thiện, gây quỹ ủng hộ cho tổ chức Smile Group nhằm giúp đỡ trẻ em Việt Nam bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.