Mỹ cho phép người đồng tính nam hiến máu

Mỹ cho phép người đồng tính nam hiến máu
 - Chính phủ Mỹ đã không còn cấm người đồng tính nam hiến máu như đã tồn tại suốt 30 năm qua. Họ có thể hiến máu sau 12 tháng kể từ lần ...