Người chuyển giới: “Em đã khóc vì thực sự được là con gái”

Người chuyển giới: “Em đã khóc vì thực sự được là con gái”
 - Giám đốc Chương trình Quyền LGBT (quyền cho người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính, chuyển giới) của Viện Nghiên ...