Người đàn ông Anh có gần 50 đứa con từ việc hiến tinh trùng

Người đàn ông Anh có gần 50 đứa con từ việc hiến tinh trùng
 - Tại sao mọi người không hiểu là tôi chỉ đang muốn giúp đỡ mà thôi", ông nói, đồng thời khẳng định ông không nhận bất kỳ một khoản tiền đền bù nào ...