Ông bố 46 tuổi bỏ gia đình để đi sống cuộc đời của... bé gái 6 tuổi

Ông bố 46 tuổi bỏ gia đình để đi sống cuộc đời của... bé gái 6 tuổi
 - đang nhận được sự hỗ trợ từ Nhà thờ cộng đồng Metropolitan của Toronto, một nơi mà giáo đoàn hầu hết là những người trong cộng đồng LGBT.