Phó Thủ tướng Israel mất chức vì quấy rối tình dục

Phó Thủ tướng Israel mất chức vì quấy rối tình dục
 - đẩu tiên ở Israel bị buộc từ chức vì dính líu những vụ xâm hại tình dục. ... thay thế bởi Amir Ohana, một luật sư công khai đồng tính của đảng Likud.