Rời bỏ gia đình, ông bố 46 tuổi chuyển giới thành bé gái 6 tuổi

Rời bỏ gia đình, ông bố 46 tuổi chuyển giới thành bé gái 6 tuổi
 - đang nhận sự hỗ trợ từ Nhà thờ cộng đồng Metropolitan ở Toronto, một nơi mà giáo đoàn hầu hết là những người trong cộng đồng LGBT.