Thêm một thành phố của Nhật chấp nhận hôn nhân đồng tính

Thêm một thành phố của Nhật chấp nhận hôn nhân đồng tính
 - Thị trưởng Okamoto nói: “Tại thành phố Iga, với dân số khoảng 95.000 người, có hơn 6.000 người thuộc cộng đồng LGBT. Trách nhiệm của chúng tôi ...