Thiên tài bất thường' của đất nước Ireland

Thiên tài bất thường' của đất nước Ireland
 - Chính trong thời gian đi học, Oscar nhận ra mình là người đồng tính. Sau đó, mặc dù che giấu bằng hôn nhân và con cái, nhưng giới tính thật của ...