Tôi lắng nghe - Chiến dịch kết nối yêu thương dành cho giới trẻ

Tôi lắng nghe - Chiến dịch kết nối yêu thương dành cho giới trẻ
 - Bạn là một LGBT nhưng không thể dũng cảm sống thật với giới tính của mình vì không ai nghe bạn nói. Chẳng quan trọng cả thế giới đang ủng hộ, ...