Trung Quốc: ý định nhân bản vô tính bị phản ứng

Trung Quốc: ý định nhân bản vô tính bị phản ứng
 - Tuy nhiên, đã xuất hiện ý kiến không đồng tình trong cộng đồng dân cư ... “Tôi không tưởng tượng được vì sao châu Âu đã cấm nhân bản vô tính ...