Xã hội có chấp nhận người chuyển giới?

Xã hội có chấp nhận người chuyển giới?
 - Theo anh Lương Thế Huy, Giám đốc Chương trình Quyền LGBT, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), trên thực tế, không phải mọi ...