10 sự kiện thế giới nổi bật 2015

10 sự kiện thế giới nổi bật 2015
 - Năm 2015 là một năm lịch sử với cộng đồng người đồng tính khi mà lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, hôn nhân đồng tính được công nhận và bảo ...