9 người đồng tính và chuyển giới nổi bật nhất Việt Nam năm 2015

9 người đồng tính và chuyển giới nổi bật nhất Việt Nam năm 2015
- Họ là những cá nhân đã góp phần thúc đẩy tiến trình vận động quyền LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới) tại Việt Nam trong 12 tháng qua ...