Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới

Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới
 - Cục phòng chống HIV/AIDS vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác 2015, định hướng kế hoạch năm 2016. Thông tin cho biết, mặc dù nước ta ...