Bị nhiễm HIV có nên sinh con?

Bị nhiễm HIV có nên sinh con?
 - Tuy nhiên nếu em thực sự có nguyện vọng có con thì nên đến các phòng tư vấn về HIV/AIDS để được tư vấn và thực hiện các biện pháp phòng lây ...