Cô gái Đan Mạch' và cái giá của sự hoa mỹ

Cô gái Đan Mạch' và cái giá của sự hoa mỹ
 - biệt đa dạng trong cuộc sống, thấu hiểu hơn về giới LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) nói chung và những người chuyển giới nói riêng.