Cơ quan tình báo Anh MI5 là nơi tốt nhất cho người LGBT làm việc

Cơ quan tình báo Anh MI5 là nơi tốt nhất cho người LGBT làm việc
 - Cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 trở thành cơ quan tốt nhất dành cho những người đồng tính luyến ái nam/nữ, song tính luyến ái và chuyển giới ...