Dùng hoóc môn chuyển giới: nguy hiểm lâu dài

Dùng hoóc môn chuyển giới: nguy hiểm lâu dài
 - Cùng sinh hoạt trong cộng đồng LGBT (đồng tính nữ - Lesbian, đồng tính nam - Gay, song tính - Bisexual, chuyển giới - Transgender), Vi nghe đàn ...