Hồ Vĩnh Khoa: 'Tôi từng say nắng một cậu bạn'

Hồ Vĩnh Khoa: 'Tôi từng say nắng một cậu bạn'
 - Thực ra, có người nói tôi tròn vai, một số khác lại bảo lệch nên cũng không biết phải nghĩ thế nào mới đúng. Nhưng tôi tự thấy mình đã làm tốt trước dạng vai khá thử thách ấy. Tôi trân trọng những người đồng giới nên khi diễn, tôi có suy nghĩ tích cực và đặt mình vào khía cạnh con người họ hơn. Đó có thể là lý do làm mọi người thấy tôi có sự đồng điệu.