Nỗ lực 'Trường học cầu vồng'

Nỗ lực 'Trường học cầu vồng'
 - Vì một môi trường học đường bình đẳng, không bạo hành, không kỳ thị LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới)… là mục đích của những người nỗ ...