Phản đối hôn nhân đồng giới, Ý coi đẻ thuê là tội phạm tình dục

Phản đối hôn nhân đồng giới, Ý coi đẻ thuê là tội phạm tình dục
 - Ngày 7/1, Bộ trưởng Nội vụ nước Ý tuyên bố cần phải coi đẻ thuê là 1 tội phạm tình dục và phải bị phạt tù. Đây là 1 hành động nhằm phản ...