Quá khứ đầy tủi cực và 2 mối tình trắc trở của chàng trai đồng tính

Quá khứ đầy tủi cực và 2 mối tình trắc trở của chàng trai đồng tính
 - Thứ mà cộng đồng LGBT cần đấu tranh là định kiến xã hội, chứ không phải đấu tranh giành hạnh phúc”, câu nói này của Bình khiến tôi lặng người ...