Tạo sự thoải mái cho người đồng tính sử dụng nhà vệ sinh công cộng

Tạo sự thoải mái cho người đồng tính sử dụng nhà vệ sinh công cộng
 - Ông cũng nói thêm, những người đồng tính hay chuyển giới thực tế đang không quá khó khăn trong việc sử dụng hệ thống nhà vệ sinh công cộng ...