Thần y' chữa AIDS và cuộc thăm khám bí hiểm trong khách sạn

Thần y' chữa AIDS và cuộc thăm khám bí hiểm trong khách sạn
 - Sau khi đưa chúng tôi vào với mê hồn trận kiến thức về căn bệnh thế kỷ HIVAIDS, “thần y” Tô lôi chiếc cặp đen và bỏ ra 1 tập giấy mà theo như ông ...