The Danish Girl" và điện ảnh Việt: Trông người lại ngẫm đến ta

The Danish Girl" và điện ảnh Việt: Trông người lại ngẫm đến ta
 - Suy cho cùng, The Danish Girl thành công bởi nó ủng hộ cộng đồng LGBT bằng chính câu chuyện của một người đi trước, cổ vũ họ tiến lên giành lấy ...