Thế giới xúc động chào đón dịch vụ taxi đầu tiên dành cho LGBT

Thế giới xúc động chào đón dịch vụ taxi đầu tiên dành cho LGBT
 - Ngày nay, dù nhân loại đã dần mở rộng vòng tay chào đón mọi sự khác biệt trong xã hội, nhưng cộng đồng LGBT vẫn còn gặp rất nhiều trở ngại và ...