Tòa án Trung Quốc sắp xử vụ kiện hôn nhân đồng tính

Tòa án Trung Quốc sắp xử vụ kiện hôn nhân đồng tính
 - Một Tòa án Trung Quốc đã chấp nhận đơn kiện về hôn nhân đồng tính đầu tiên của nước này do một người đàn ông đồng tính luyến ái tại tỉnh Hồ ...