Tôi muốn được công khai mối tình đồng tính

Tôi muốn được công khai mối tình đồng tính
 - Tôi là người đồng tính nam, 26 tuổi. Ngoại trừ xu hướng giới tính thì tôi là một thanh niên không có gì khác biệt: có một công việc văn phòng với thu ...