Đức sẽ lập trung tâm tị nạn dành cho người đồng tính

Đức sẽ lập trung tâm tị nạn dành cho người đồng tính
 - Chúng tôi nghe rất nhiều câu chuyện kinh hoàng về việc phân biệt đối xử và gây án đối với nhóm người LGBT (đồng tính nam, nữ, lưỡng tính và ...