Bị khách hàng tẩy chay vì ủng hộ người đồng tính, Adidas thẳng thừng "vẫy tay và hôn tạm biệt"

Bị khách hàng tẩy chay vì ủng hộ người đồng tính, Adidas thẳng thừng "vẫy tay và hôn tạm biệt"
 - Sáu tháng trước đây, Adidas đã nhận ra sức mạnh của cộng đồng LGBT khi sức mua tăng đột biến với những mẫu giày lấy cảm hứng từ chiếc cờ cầu ...