Biểu tượng cảm xúc của cộng đồng LGBT bị cấm ở Indonesia

Biểu tượng cảm xúc của cộng đồng LGBT bị cấm ở Indonesia
- ) Tất cả những ứng dụng điện thoại có dịch vụ tin nhắn tức thời ở Indonesia đều phải loại bỏ các biểu tượng cảm xúc dành cho người đồng tính, ...