Cặp gay đầu tiên đi kiện để được kết hôn ở Trung Quốc

Cặp gay đầu tiên đi kiện để được kết hôn ở Trung Quốc
 - Nó cũng đã khơi mào những cuộc thảo luận tầm quốc gia về quyền của người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới (LGBT).