Chùm ảnh: Cuộc sống của 1 trong những cô bé chuyển giới trẻ nhất thế giới

Chùm ảnh: Cuộc sống của 1 trong những cô bé chuyển giới trẻ nhất thế giới
 - Angela là tình nguyện viên của tổ chức Spainish Chrysalis, tổ chức chào ... quận Chueca trở thành nơi ở của cộng đồng người đồng tính ở Madrid.