Cuộc đua” của sân khấu thành phố Hồ Chí Minh

Cuộc đua” của sân khấu thành phố Hồ Chí Minh
 - Đồng tình với nhận xét này, nhà viết kịch Hoàng Song Việt phân tích thêm, khi sân khấu gặp bất ổn, thì từ người quản lý tới các bầu sô đều tỏ ra lúng ...